×

1. Elektrické šroubováky s konvertorem (EC)

Výrobci:

www.toolimpex.eu/?strona=producent&id=4
www.toolimpex.eu/?strona=producent&id=7
www.toolimpex.eu/?strona=producent&id=37
www.toolimpex.eu/?strona=producent&id=38

Rozsah nabídky:

  • elektrické šroubováky s kontrolou momentu a uhlu utažení – kabelové;
  • elektrické šroubováky s kontrolou momentu a uhlu utažení – bateriové;
  • inteligentni utahovací vřetena;
  • precizní šroubováky na nízké a velmi nízké (mikro) momenty, pro ruční a automatickou práci;
  • automatizované a robotické utahovací stanoviská nebo montážní stanoviská.

Šroubováky s konvertorem jsou nejpokročilejší skupinou utahovacího nářadí. Tyto systemy povolují libovolné programování a realizacji presných procesu utahování (přesnost v limitu 0,5-5%), při současném monitorování a archivaci výsledků. EC nářadí umož�?uje utažení na naprogramovaný moment a uhel, může pracovat v ručním nebo automatickém módu. Jsou vyhotovené ve verzích kabelových, bezdrátových a současně pokrývají velký rozsah momentu. Ovládače pro šroubováky mohou být dodatkové komunikační moduly nebo portami I/O. Díky vestavěnému displeji je možná vizualizace procesu v reálním času. Připojení systemu k firemní síti dáva možnost vzdálené konfiguraci nářadí a neustály dohled nad činnosti. V sortimentu ručních šroubováků EC – kabelových na momenty od 0,5 do 250 N.m nabízíme spolehlivé a inovativní nářadí firmy AMT série HSX (uhlové i přímé), PSX (pistolové) nebo ovládače SMX.

Bateriové šroubováky EC firmy AMT (uhlové a přímé HCXB nebo pistolové PCXB) mají stejnou, plnou funkčnost jako nářadí kabelové. Mohou pracovat i samostatně, bez ovládačů - programování pak probíhá dálkově a data jsou odesílaný bezdrátově. Rozsah momentů u nářadí, které je námi nabízeno je od 2 do 94 N.m. Pro klienty hledajícich jednoduché řešení, které umožní práci bezdrátově a utahování jedním nářadím i několik šroubů, nabízíme hybridní šroubováky firmy CLECO CellCore které mají vestavěný displej - s programovacím rozhraním. Díky tomu může jedno nářadí úspěšně zastoupit několik hlučných, méně presných a taky na provoz drahších pneumatických utahovaček. Navíc umož�?ují záznam dat utahování.

Inteligentní utahovací vřetena AMT serie ESX nebo KSX (kompaktní) mohou být použitý klientem jako část montážního stanoviště, nebo i námi dodáno kompletní, automatizované nebo robotizované
utahohovací pracoviště. Vřetena jsou modulární a zaručují nejvyšší přesnost procesu utahování, pomocí senzorů snímajícich točivý moment přímo na výstupu. I rozsáhlé konstrukce se dvěma měřícími snímači pro registraci točivého momentu a uhlu, mají vřeteno připojeno k ovládači jenom pomocí jednoho hybridního kabelu, pro přenos dat a řízení. LED diody zobrazují provozní a komunikační stav, a taky potvrzení správného utažení. Námi nabízené standardní (katalogové) vřetena zabírají rozsah momentů, od 3 do 1300 N.m

Precízní nízkonapěťové šroubováky s konvertorem KOLVER K-Ducer (KDS) jsou účelovým řešením pro nízke momenty utahování od 0,1 N.m. Šroubováky jsou charakterizovány vysokou
přesností (od 1%) pomocí použití kompaktního konvertoru nejvyšší kvality a velice dobrou ergonomii práce, tepelné ochrany, LED kontrolkami OK/NOK a dalšími inovačními funkcemi. Série KDS je dostupná v provedení přímém, pistolovém anebo jako vestavěná vřetena. Šroubováky KDS jsou programovaný a kontrolovaný pomocí ovládače KDU, který je vybaven barevným dotykovým a displejem s intuitivním rozhraním. Celek je uzavřen v kompaktním krytu a poskytuje plnou komunikační kompatibilitu jakéhokoli externího systému.

Pro velmi nízké momenty (od 0,01 Nm) jsou v naší nabídce také šroubováky firmy N-GINERIC (ng-TDH, ng-TDHQ, ng-TDS, ng-TDSQ), které kromě velmi vysoké přesnosti (točivý moment od 0,5% a úhel 0,1 °), mají taky pokročilé řídicí funkce provázeného procesu utahování. Funkce umož�?ující detekci správného šroubovacího momentu pro danou součást a nevyžadují použití konvertoru - jsou připojeny přímo k PC. Tohle řešení funguje obzvláště dobře, jako prvek autonomní stanice pro utahování malých částí, automatizované nebo vybavené robotem, a také s přímým systémem podávání šroubů. Nabízená zařízení (stejně KOLVER i N-GINERIC) spl�?ují požadavky pro odvětví Průmyslu 4.0.

Podrobné informace o nabízeném nářadí a řešeních v této oblasti najdete v přiložených materiálech.

Katalogy:

Letáky:

Prezentace:

Filmy:

KOLVER - prezentace o firmě
KOLVER K-Ducer snímací systém
KOLVER K-Ducer Utahováky se snímáním
CLECO CellClutch
AMT Technologie utahování
AMT Příklady realizovaných projektů
CLECO CellCore
N-GINERIC Poloautomatický systém utahování šroub
N-GINERIC Robotická stanice Mikro - utažení
N-GINERIC Zautomatizovaný systém utahování šroub
N-GINERIC Aplikace utahování s kontrolou momentu
CLECO Kontroléry mPRO
AMT Montážní stanice zadní nápravy