×

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookies.
společnosti s nářadím "TOOLIMPEX " s.r.o.

Webová stránka www.toolimpex.eu je nabídkou společnosti s nářadím "TOOLIMPEX" s.r.o. ; 737 01 Český Těšín ul.Hrabinská 498/19 CZ, jako správce dat, ve smyslu čl.4 Obecní nařízení EU o ochraně údajů („GDPR“). Našeho inspektora ochrany dat lze kontaktovat na e-mailové adrese toolimpex@toolimpex.eu, nebo písemně na poštovní adresu s poznámkou „Inspektor ochrany dat“.
Veškeré obavy týkající se ochrany osobních údajů jsou velice důležité pro naší společnost "TOOLIMPEX" (dále „pro nás“, „my“ nebo „náš“) a taky ochrana Vašeho soukromí a dat je naším nejvyšším cílem. Uživatel musí vědět, jaké informace o něm jsou shromažďovány prostřednictvím našeho webu (dále jen „web“) a jak je dále lze použít. Tato politika ochrany osobních údajů proto také vysvětluje, jaké informace o Vás můžeme shromažďovat.

1.Všeobecné komentáře
Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je důležitou otázkou pro naší společnost a zavazující k dodržování platných zákonů na ochranu osobních údajů.
Účelem naší politiky je ochrana osobních údajů a informování o tom, jaké informace a osobní údaje jsou shromažďovány, jak je dále používáme a jaké možnosti má uživatel v souvislosti se shromažďováním a používáním jeho informací. Tato politika se vztahuje pro všechny zákazníky společnosti "TOOLIMPEX" a lidi navštěvující webové stránky www.toolimpex.eu. Osobní údaje jsou všechna data, která umož�?ují identifikaci uživatele, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo zájmy uživatele. Údaje o uživatelích budou ukládány, zpracovávány a používány v souladu s touto politikou a příslušnými právními ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů. Zpracováváme a používáme uživatelská data, abychom mohli používat web společnosti "TOOLIMPEX" a pro jiné účely, se kterými uživatel předem souhlasil. Naši zaměstnanci a dodavatelé, kteří zpracovávají dotazy uživatelů, jsou povinni zachovávat důvěrnost. Vaše osobní údaje nepřenášíme třetím stranám mimo společnost "TOOLIMPEX" bez souhlasu a uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat.

2. Zpracování dat v závislosti na prohlížeči

Jako u všech webových stránek, název domény nebo IP adresa počítače, ze kterého je uskutečněn přístup na web společnosti "TOOLIMPEX" s.r.o., jsou také na našem webovém serveru dočasně uloženy přístupu na web, jakož i datum přístupu, žádosti o soubory předložené návštěvníkem webu (název souboru a související úplné údaje o internetové adrese), kód odezvy HTTP, typ prohlížeče a velikost souborů odeslaných během bajtů v relacích. Tyto informace jsou nezbytné k odeslání požadovaných souborů na webové stránce www.toolimpex.eu, a zajištění bezpečnosti systému. Cookies (více viz kapitola 4, níže) se také používají ke shromažďování anonymních údajů o provozu uživatelů našich webových stránek. Tato anonymní provozní data lze použít k průzkumu trhu a návrhu našich webových stránek pro poptávku.

2.1. Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používá tzv „Cookies“, tj. Textové soubory uložené v počítači uživatele, aby bylo možné provést analýzu toho, jak uživatel tento web používá. Informace generované soubory cookies o používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Pokud na tomto webu aktivujete anonymizaci IP, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Na žádost provozovatele této webové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti na této webové stránce a k poskytování informací operátorovi webové stránky dalších služeb souvisejících s používáním této webové stránky a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics není v souladu s prohlášeními společnosti kombinována s dalšími údaji Google.
Uživatel se může od ukládání souborů cookies odhlásit výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Upozor�?ujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat (včetně vaší adresy IP) generovaných soubory cookies a souvisejících s používáním tohoto webu, jakož i ve zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“. Díky tomu jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené podobě, což vylučuje možnost odkazovat na konkrétní osobu. Pokud shromážděné údaje umož�?ují odkazovat na konkrétní osobu, budou okamžitě vyloučeny a osobní údaje budou okamžitě vymazány. Používáme Google Analytics, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Na základě získaných statistik můžeme naši nabídku vylepšit a učinit ji zajímavější pro uživatele. Kromě případů, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, Google dodržoval zásady ochrany osobních údajů EU-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je Čl. 6 doložka 1 S. 1 lit. f GDPR.
Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.
Podmínky použití dat: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html
Kontrola ochrany dat: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html
Zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy