×

9. Zařízení pro kontrolu točivého momentu a úhlu

Výrobci:

www.scsconcept.com/torque-angle-digital-wrenches-transducers-analyzer-test-bench/
www.n-gineric.com/index.php/en/
www.kolver.it/en/
www.hios.com/EN/
www.clecotools.co.uk

Rozsah nabídky:

  • snímače / analyzátory dat ze snímačů;
  • rotační snímače (dynamické) točivého momentu a úhlu, také v bezdrátové verzi;
  • stacionární snímače točivého momentu a úhlu, také v bezdrátové verzi;
  • simulátory konektorů;
  • měřicí vozíky a kalibrační stanice, s hydraulickými a mechanickými systémy, také pro automatické zkoušky (bez zásahu obsluhy);
  • software pro kontrolu procesů měření a vizualizace výroby;
  • kalibrační služba pro všechny typy utahovacího nářadí a nářadí pro měření točivého momentu / úhlu, také u klienta (mobilní laboratoř).

Měřiče s digitálním displejem se používají ke čtení točivého momentu a úhlu utahování závitových spojení měřených snímači točivého momentu (vestavěného nebo externího – stacionárního, nebo rotačního). Jsou určeny k řízení práce různých typů montážních nářadí a zařízení, instalovaných na výrobních linkách. Používají se také v odděleních kontroly kvality, laboratořích a údržbě. Data shromážděná měřičem (také bezdrátově) lze analyzovat v samotném zařízení, nebo na PC pomocí dodaného softwaru. Software SQnet umož�?uje plnou správu všeho montážního nářadí v závode. Vytvořená databáze nářadí obsahuje všechny potřebné informace - výrobce, dodavatel, oblast provozu, model nářadí, spolu s popisem a technickou specifikací. Celek je spojen s testy kontroly kvality (certifikáty CM / CMK). Naše nabídka zahrnuje moderní měřiče SCS: DataTouch, Easy Touch a mTC-P jakož i jednodušší zařízení pro sběr dat z snímačů, a vestavěné snímače pro měření nízkonapěťových utahováků (HIOS, KOLVER) nebo momentových klíčů (STURTEVANT RICHMONT).

Snímače SCS, které nabízíme, jsou k dispozici ve stacionárním provedení pro statické měření (řada SMC), rotační pro dynamické měření (řada RMC / RMCTA) a ve formě klíčů a šroubováků připojených k měřiči pro sběr dat ze šroubového spojení (řada FWE / FWE TA). / FSE). Snímač je připojen k měřiči kabelem nebo bezdrátově pomocí technologie Bluetooth. Každý snímač je vybaven čipem pro automatické rozpoznávání a kalibrační data jsou uložena v paměti systému. Stacionární snímače jsou určeny pro testování klikacích klíčů, ručních šroubováků a pulzního nářadí (se specializovanými simulátory spoje). K dispozici jsou také verze pro měření nýtovací síly a tahání nýto-matic (Freedom RGT). Rotační snímače zajišťují přesné měření hodnoty točivého momentu, provedeného na skutečném spojení, jsou také řešením pro měřicí nástroje pracující v obtížných přístupových polohách nebo více vřetenové utahováky. K jednomu měřiči lze připojit jeden až několik snímačů. Nabízíme také snímače pro velmi malé momenty (od 0,01 Nm) od firmy N-GINERIC, které lze připojit přímo k mobilnímu zařízení (počítač nebo telefon), kabelem nebo bezdrátově.

Mobilní měřicí zařízení jsou pokročilejší verzí měřidel momentů. V naší nabídce jsou produkty na zakázku (jakýkoli rozsah momentů a počet vestavěných snímačů a mnoho dalších možností) zařízení pro kontrolu utahováků přímo nebo na montážních linkách. Nejpokrokovějším produktem naší nabídky v této oblasti je mobilní měřicí vozík SCS FTY, vybavený hydraulickými zkušebními spoji, díky kterým je možné plně ovládat utahovací nářadí (EC utahováky, bateriové, pneumatické, ruční klíče) při jakémkoli simulovaném utahovacím procesu, aniž by bylo nutné spoj vyšroubovat. Je možné instalovat mechanické snímače, s automatickým pohonem pro provádění kalibrace momentového klíče. Novým a unikátním řešením na trhu, je měřicí vozík SCS FTS, který je kombinací pro kalibraci utahováků (FTY) a vozíku pro automatické měření klíčů (AWT).

Kromě široké škály zařízení pro kontrolu točivého momentu nabízíme i několik typů softwaru pro řízení měřicích procesů, sběr a analýzu dat a správu databází všech montážních nářadí na místě, SCS SQnet plus a pro vizualizaci a řízení výrobního procesu - SCS VPG+.
Pro zákazníky, kteří nemají vlastní měřicí zařízení, nabízíme také kalibrační/měřicí služby pro utahovací nářadí naším měřicím vozíkem SCS FTY, nebo na měřičích se snímači. Provádíme také (pomocí laboratoře SCS) kalibrace různých typů měřících přístrojů, v případě potřeby také u zákazníka (mobilní laboratoři).

Podrobné informace o nabízených řešeních v této oblasti najdete v přiložených materiálech.

Katalogy:

Pobierz katalog w formacie PDF
SCS katalog
07/07/2020

Letáky:

Prezentace:

Filmy:

SCS - BNT 1000
SCS FTA - Automatický klíčový test
SCS multi FT
HAZET Torque technology
N-GINERIC Senzor uhel/moment - test
N-GINERIC Snímač momentu a úhlu
N-GINERIC Měření momentu a přítlačné sily
N-GINERIC Testovací stanovisko
N-GINERIC Bezdrátové měření momentu a sily
N-GINERIC Mobilní vybavení pro měření momentu, průzkum CMK a kalibraci utahováků
N-GINERIC Aplikace pro automatické měření momentu u tlumičů
SCS FTS Testovací stanice
SCS FTA Automatická testovací stanice
SCS FTY - Stanice řízení mobilních nástrojů
SCS DataTouch - kontrola utahovacího procesu