×

Reakční ramena

Producenti:

test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=37
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=27
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=36

Rozsah nabídky:

  • lineární a kloubová reakční ramena;
  • teleskopická a závěsná ramena;
  • reakční ramena s řízením polohy;
  • pantografy a manipulátory;
  • podpěrné systémy a vyvažovače.

Reakční systémy pohlcují reakce vznikající při použití montážních nástrojů a "přebírají" jejich hmotnost, zajišťují přesnost a opakovatelnost procesu utahování a zvyšují ergonomii a bezpečnost na výrobní lince. Zařízení značek Kolver a Doga jsou k dispozici v široké škále variant, a pokud není k dispozici standardní řešení, navrhujeme a vyrábíme společně s výrobci zařízení na míru.

Lineární a kloubová reakční ramena jsou obvykle připevněna k montážním stolům a zajišťují absorpci reakčního momentu způsobeného činností montážního nástroje.  Lineární ramena DOGA BA (řada LINAR, obdoba Kolver) umož�?ují udržovat nástroj kolmo k montážnímu stolu nebo jej fixovat vzhledem k montovanému obrobku. Nástroj upnutý v držáku se může pohybovat vertikálně i horizontálně. Kloubová ramena DOGA BA...R  a posuvná ramena DOGA BA...C se vyznačují vysokou mírou flexibility a pohyb podobný pohybu lidské paže umož�?uje práci ve stísněných prostorech. Použití kloubového spojení přispívá k vyššímu komfortu obsluhy při zachování bezpečnosti na montážním pracovišti. Široká škála příslušenství, jako jsou úchyty, svorky a prodlužovací vodítka, umož�?uje přizpůsobit rameno pracovnímu místu. Kromě toho jsou k dispozici podpůrné systémy pro obsluhu, například systém easy push a baper.

Teleskopická a závěsná ramena se v automobilovém průmyslu úspěšně používají díky snadné montáži na stávající součásti montážní linky (např. kolejnice), velmi malým nárokům na prostor a širokému pracovnímu rozsahu (až 300 Nm). Své uplatnění najdou i v dalších průmyslových odvětvích, kde je zapotřebí tlumení reakce montážního nástroje.  Teleskopická ramena DOGA DMF/DMFi (řada CAR ekvivalentní Kolveru) mají lehkou a bezúdržbovou konstrukci z uhlíkových vláken (nevyžadují mazání) a dodávají se se standardními úchyty pro pevnou montáž nebo s pohyblivým systémem (montáž na lištu). Široký výběr rukojetí umož�?uje nářadí vhodně přizpůsobit stávající montážní lince. Závěsná ramena DOGA Slider jsou systémy ideální pro stísněná a silně zastavěná pracoviště. Jsou zavěšena buď napevno, nebo na pohyblivé liště, umož�?ují vysokou míru pracovní volnosti a díky svislé liště představují jedno z nejergonomičtějších řešení na montážní lince. Pro těžko přístupná místa a neobvyklá řešení nabízí výrobce speciální verze.

Ramiona reakcyjne DOGA wszystkich wyżej wspomnianych serii mogą zostać wyposażone w nowoczesny polohovacím systémem DOGA Posi-Control (řada TLS ekvivalentní Kolveru) - snímači a volitelnou řídicí jednotkou DPC Touch. Tímto způsobem je obsluha instruována o dalších operacích, které mají být provedeny, a nástroj je uveden do chodu až po dodržení přednastaveného pořadí utahování a polohy nástroje. Systém zlepšuje kvalitu výroby tím, že eliminuje chyby, zajišťuje přesnou sekvenci a polohování a je kompatibilní s pneumatickým, elektrickým a EC nářadím - jak námi nabízeným, tak i s ostatními dostupnými na trhu.

Kromě lineárních, kloubových, teleskopických a závěsných ramen nabízíme také speciální ramena a větší manipulační systémy a pantografy - určené nejen pro utahovací nástroje, ale také pro jiná zařízení nebo výrobky vyžadující použití podpůrného systému na montážní lince. Nabízíme také jednoduché, ale účinné a robustní vyvažovače TECNA, a to i v provedení ESD.

Podrobnosti o nabízených nástrojích a řešeních naleznete v přiložených materiálech.Katalogy:

Letáky:

Prezentace:

Filmy:

DOGA film Easy Push - prezentace
TECNA film Porovnání balancérů a navíječů
DOGA film Prezentace 2xDPC
DOGA film Omezovač - prezentace
DOGA film Ramena - prezentace
Doga film BA 60 C
Doga film Karbonové momentové ramena
DOGA film Ramena s polohovacím systémem
DOGA film Automatický systém podávání šroubů
DOGA film Polohovací systém /montáž autosedačky/
Doga film Prezentace DPC
DOGA film Reakční rameno - princip činnosti
DOGA film DPC Touch V2 - Ukázka rozhraní pro sledování sekvence a procesu