×

Klíče pro montáž a kontrolu

Producenti:

test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=16
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=36
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=39
test.toolimpex.eu/?strona=producent&id=36

Rozsah nabídky:

  • Elektronické klíče pro měření momentu/úhlu se snímači (EC) a gyroskopem;
  • Elektronické výrobní klíče momentu/úhlu se snímači (EC) a gyroskopem a bezdrátovou komunikací;
  • Klikové klíče momentu/úhlu s bezdrátovou komunikací;
  • �?ídicí jednotky pro obsluhu a sběr dat z elektronických klíčů a klikových klíčů a šroubováků EC;
  • Dynamometrické klíče;
  • Dynamometrické utahováky a šroubováky.

Elektronické klíče pro měření  slouží k měření a analýze utažených spojů s nejvyšší požadovanou přesností podle normy (moment ± 0,5 % a úhel ± 0,1°). Sbíraná data jsou ukládána v interní paměti, což umož�?uje uživateli archivovat data a provádět další analýzy pomocí dodaného softwaru. Naše elektronické klíče  SCS Freedom, díky jedinečné stabilitě měření a řadě užitečných funkcí používají největší a nejlepší výrobní společnosti v automotive, leteckém průmyslu a průmyslovém odvětví. Jako jediné měřicí klíče na trhu umož�?ují analýzu řízeného spoje v reálném čase (graf je zobrazen ihned po měření) a automatické detekování reziduálního momentu (tzv. chytrý odtržení). Nástroje mohou pracovat v kontrolním režimu (SPC), programovaném a řízeném bez možnosti zásahu uživatele a laboratorním režimu (LAB) s plným přístupem k úpravě nastavení.

Elektronické výrobní klíče SCS Freedom PRW díky vestavěnému snímači pro měření momentu a gyroskopu pro měření úhlu připomínají svou funkcionalitou utahováky EC. Nástroje mohou mít vestavěný skener a modul pro bezdrátovou komunikaci, což umož�?uje jejich programování a sběr dat v reálném čase, a také připojení k vlastnímu nebo externímu řízení nebo přímo k databázi zákazníka. Použitím dodatečného softwaru lze také vizualizovat výrobní proces a kontrolovat polohu nástroje a pořadí utažení. Klíč je také k dispozici v drátové verzi SCS Freedom EWW s menšími rozměry (samostatný nástroj a elektronika s displejem), což je nutné při některých montážních procesech. Pro obsluhu nástrojů a analýzu dat slouží platforma a SCS Explorer, a celý výrobní proces lze dohlížet a vizualizovat pomocí programu SCS VPG+.

Klikové klíče SCS CLS umož�?ují utahování a ověřování spojů podle momentu/úhlu a přenos sbíraných výsledků v reálném čase. Tím je výrobní proces chráněn před výrobními chybami (neutažení, dvojité utažení, nesprávné utažení), je kontrolován počet provedených spojů a jejich výsledky. S jedním řídicím zařízením SCS FIM EVO může pracovat až několik klíčů současně, a systém pro sběr dat a ověřování může být připojen k externímu zařízení nebo centrální databázi. �?ídicí jednotka FIM EVO spolupracuje nejen s klikovými klíči a elektronickými klíči, ale také lze připojit k libovolným šroubovákům EC, což umož�?uje spravovat data ze všech utahovacích nástrojů na výrobní lince.

V nabídce máme také dynamometrické klíče v mechanické a elektronické verzi, které slouží k výrobě a kontrole spojů od společností Hazet a Stahlwille.

Pro utažení nejmenších šroubů (moment od 0,01 Nm) jsou k dispozici utahovací nástroje a šroubováky dynamometrické. V této oblasti můžeme nabídnout elektronicky napájené šroubováky (s možností sběru dat) i vysoce kvalitní ruční šroubováky dynamometrické, které jsou uzamčeny na konkrétní utahovací moment (výrobní) nebo mají nastavitelný moment/skálu (pro kontrolu spojů).

Podrobné informace o nabízených nástrojích a řešeních v této oblasti najdete v přiložených materiálech.Katalogy:

Letáky:

Prezentace:

Filmy:

SCS film Freedom4 - Klíč s funkcí detekce překážek
SCS film Kľúč Freedom3 + vizualizace výroby a polohovací systém VPG+
SCS film Freedom4 - Klíč momentovo/úhlový s rozpoznáváním polohy dlaní
SCS film Freedom4 - klíč používaný k servisu motocyklu
SCS film Kontrolér FIM EVO
AIMCO film Utahování - vřetenový systém
AIMCO film Momentový klíč 120 Nm
KVL film TQR 205AI - Rádiový vysílací modul pro momentové klíče
SCS film FTS Automatické testování klíčů a testování elektrického nářadí
SCS film Výroba s "inteligentními" nástroji - ?ešení Průmyslu 4.0